Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Tip natječaja: Ograničeni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.12.2023. do 28.06.2024.

VAŽNO!!!

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 22.12.2023.

Projektni prijedlozi zaprimaju se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: registracijaesf.plus@mrosp.hr

Skrećemo pažnju da projektni prijedlog podnosi prijavitelj kao odgovorna osoba ili osoba koja je ovlaštena za zastupanje prijavitelja (osoba ovlaštena propisom ili za tu svrhu izdanom punomoći), stoga je predviđeno da ista zatraži izradu korisničkog računa za pristup aplikaciji.

Potrebno je da iz zahtjeva bude vidljivo na kojeg se prijavitelja (županiju ili Grad Zagreb) zahtjev odnosi, te da isti sadrži sljedeće podatke: e-mail adresa, ime i prezime te kontakt telefon/mobitel. Napominjemo kako podnositelj zahtjeva ne mora biti odgovorna osoba prijavitelja, no u tom slučaju potrebno je dostaviti dokument iz kojeg je vidljivo da je osoba ovlaštena za predmetno postupanje od strane odgovorne osobe prijavitelja.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: Socijalno uključivanje

Prijavitelji: Jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb

PDP se upućuje unaprijed određenim Prijaviteljima:

 • Zagrebačka županija, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb
 • Krapinsko-zagorska županija, Magistratska 1, 49 000 Krapina
 • Sisačko-moslavačka županija, Stjepana i Antuna Radića 36, 44 000 Sisak
 • Karlovačka županija, A. Vraniczanya 2, 47 000 Karlovac
 • Varaždinska županija, Franjevački trg 7, 42 000 Varaždin
 • Koprivničko-križevačka županija, Ulica Antuna Nemčića 5, 48 000, Koprivnica
 • Bjelovarsko-bilogorska županija, Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar
 • Primorsko-goranska županija, Adamićeva 10, 51 000 Rijeka
 • Ličko-senjska županija, Dr. Franje Tuđmana 4, 53 000 Gospić
 • Virovitičko-podravska županija, Trg Ljudevita Patačića 1, 33 000 Virovitica
 • Požeško-slavonska županija, Županijska 7, 34 000 Požega
 • Brodsko-posavska županija, Petra Krešimira IV br. 1, 35 000 Slavonski Brod
 • Zadarska županija, Božidara Petranovića 8, 23 000 Zadar
 • Osječko-baranjska županija, Trg Ante Starčevića, 31 000 Osijek
 • Šibensko-kninska županija, Trg Pavla Šubića I. br. 2, 22 000 Šibenik
 • Vukovarsko-srijemska županija, Županijska 9, 32 000 Vukovar
 • Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split
 • Istarska županija, Dršćevka 3, 52 000 Pazin
 • Dubrovačko-neretvanska županija, Gundulićeva poljana 1, 20 000 Dubrovnik
 • Međimurska županija, Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec
 • Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb

Sažetak:

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje podrške županijama u izradi županijskih socijalnih planova, čije se usvajanje očekuje u 2024. godini, temeljenog na analizi kapaciteta, dostupnosti pružatelja usluga, analizi potreba i specifičnim ciljevima razvoja socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Također će se unaprijediti znanja djelatnika u županijama i savjetu za socijalnu skrb vezano uz socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Opći cilj:

Doprinijeti povećanju dostupnosti i ravnomjernom regionalnom razvoju socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi:

 • Pružiti podršku jedinicama područne (regionalne) samouprave u izradi županijskih socijalnih planova i
 • Osnažiti stručnjake za socijalno planiranje, provedbu i praćenje županijskih socijalnih planova.

Ciljne skupine:

 • Jedinice područne (regionalne) samouprave (JP(R)S)
 • Članovi savjeta za socijalnu skrb i djelatnici JP(R)S

Ukupan iznos Poziva: 1.500.000,00 EUR (11.301.750,00 kn)

ESF plus sufinanciranje (85%):  1.275.000,00 EUR (9.606.487,50 kn)

Nacionalno sufinanciranje (15%): 225.000,00 EUR (1.695.262,50 kn)

Sufinanciranje projekata: U sklopu ovog Poziva sufinanciranje projekata od strane prijavitelja je obavezno, a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 132/2017).

Trajanje projekata: najmanje 6 mjeseci, a najviše 12 mjeseci


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

19.04.2024

Izmjena:

Prva Odluka o financiranju

 

Dana 18. travnja 2024. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, donijelo je prvu Odluku o financiranju za 5 projekata ukupne vrijednosti 317.975,17 EUR, od kojih bespovratna sredstva iznose 298.979,30 EUR, u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada županijskih socijalnih planova“ (SF.3.4.08.01.) koji se sufinancira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.


Datum izmjene:

05.04.2024

Izmjena:

VAŽNO! 05.04.2024. Objavljen je sedmi set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

29.03.2024

Izmjena:

VAŽNO! 29.03.2024. Objavljen je šesti set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

26.02.2024

Izmjena:

VAŽNO! 26.02.2024. Objavljen je peti set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

05.02.2024

Izmjena:

VAŽNO! 05.02.2024. Objavljen je četvrti set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

25.01.2024

Izmjena:

VAŽNO! 25.01.2024. Objavljen je treći set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

12.01.2024

Izmjena:

VAŽNO! 12.01.2024. Objavljen je drugi set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

03.01.2024

Izmjena:

VAŽNO! 03.01.2024. Objavljen je prvi set Pitanja i odgovora. 


Datum izmjene:

20.12.2023

Izmjena:

VAŽNO! Objavljena prezentacija s online informativne radionice održane 19. prosinca 2023. godine.


Datum izmjene:

18.12.2023

Izmjena:

Poziv na online informativnu radionicu u sklopu Poziva SF.3.4.08.01. „Izrada županijskih socijalnih planova“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputilo je poziv za sudjelovanjem predstavnicima jedinica područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba na online informativnoj radionici u sklopu Poziva  SF.3.4.08.01. „Izrada županijskih socijalnih planova“, koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Online informativna radionica održat će se 19. prosinca 2023. godine putem Teams aplikacije, s početkom u 11.30 sati, u svrhu detaljnijeg informiranja predstavnika jedinica područnih (regionalnih) samouprave i Grada Zagreba o uvjetima Poziva. Očekivano trajanje radionice je dva sata.Dokumenti