OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Metodologija i kriteriji odabira


Sukladno Uredbi (EU) 2021/1060, članku 73. za odabir operacija Upravljačko tijelo utvrđuje i primjenjuje nediskriminirajuće i transparentne kriterije i postupke kojima se osigurava pristupačnost osobama s invaliditetom, osigurava rodna ravnopravnost i uzimaju u obzir Povelja Europske unije o temeljnim pravima, načelo održivog razvoja te politika Unije o okolišu u skladu s člankom 11. i člankom 191. stavkom 1. UFEU-a. 

Kriterijima i postupcima osigurava se davanje prioriteta operacijama koje se odabiru u svrhu što većeg iskorištavanja doprinosa financiranja sredstvima Unije ostvarenju ciljeva Programa. 

Odbor za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. odobrio je metodologiju i kriterije za odabir operacija na 2. sjednici održanoj 2. veljače 2023. godine. 

Odobreni kriteriji za odabir operacija na razini pojedinog specifičnog cilja te na razini pojedinog Posredničkog tijela razine 1 dostupni su na sljedećim poveznicama: