OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Strateški okvir za korištenje fondova EU


Temeljni europski strateški okvir je Europski semestar u okviru kojeg se donosi dokumente s osnovnim stajalištima Europske komisije o područjima javnih politika pojedine države članice. Dokumenti relevantni za izradu programskih dokumenata su Izvješće za Hrvatsku za 2019. godinu (Country report – CR), te Specifične preporuke za 2019. i 2020. godinu (Country Specific Recommendations – CSR).

Nacionalni strateški okvir relevantan za izradu programskih dokumenata čine nacionalni strateški dokumenti i odluka Vlade Republike Hrvatske.

Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine je krovni strateški dokument u kojoj su određeni razvojni smjerovi i strateški ciljevi ulaganja u Hrvatskoj u sljedećih 10 godina.

Akti strateškog planiranja povezani s ispunjavanjem uvjeta koji omogućuju provedbu (ENC) utvrđeni su Odlukom Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju akata strateškog planiranja povezanih s uvjetima koji omogućavaju provedbu fondova EU za razdoblje 2021.-2027. Radi se o strategijama i nacionalnim planovima čije mjere i aktivnosti razrađuju strateške ciljeve iz NRS-a, istovremeno uzimajući u obzir kriterije za ispunjavanje ENC-ova, preporuke i područja ulaganja iz CR-a i CSR-a kao i utvrđene potrebe za ulaganjima u područjima pojedinih javnih politika. 

Sukladno odredbama CPR-a svaka država članica priprema sporazum o partnerstvu, krovni strateški i sažeti dokument u kojem se utvrđuje strateško usmjerenje za programiranje, te mehanizmi za djelotvornu i učinkovitu upotrebu sredstava fondova. Europska komisija je Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom usvojila 24. kolovoza 2022.

Način korištenja sredstava iz pojedinog fonda obrađuje se u programskim dokumentima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 05. studenog 2020. donijela Odluku o programima veznim za kohezijsku politiku za financijsko razdoblje 2021.–2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu.

U okviru Kohezijske politike izrađena su tri programa:

  1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.–2027. (PKK) sredstva EFRR i KF
  2. Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. (PULJP) sredstva ESF+
  3. Integrirani teritorijalni program 2021.–2027. (ITP) sredstva EFRR, KF i FPT

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za izradu i provedbu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.–2027. Za izradu i provedbu ostala dva programa zaduženo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.