OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF)


Europski fond za prilagodbu globalizaciji uspostavljen je na razini Europske unije kako bi se iskazala solidarnost prema radnicima koji su izgubili radno mjesto zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovane globalizacijom ili učinaka restrukturiranja u okviru lokalnih ili regionalnih gospodarstava.
U novom razdoblju 2021.-2027. s godišnjim proračunom od 210 milijuna eura na razini cijele Europske unije, EGF sredstva su namijenjena za radnike u državama članicama Unije koji su izgubili svoja radna mjesta zbog restrukturiranja gospodarstava/poduzeća.

EGF Uredba

Kada ponijeti zahtjev za intervenciju EGF-a
• kada država članica ima potrebu za intervencijom zbog brojnog otpuštanja uzrokovanog velikim restrukturiranjem
• nakon što su se predstavnici poslodavaca i zaposlenika dogovorili socijalni plan

Kriteriji za intervenciju EGF-a
• Prestanak radnog odnosa za najmanje 200 radnika u referentnom razdoblju od 4 mjeseca (na razini poduzeća) ili 6 mjeseci (u istom gospodarskom sektoru )
uključujući slučajeve u kojima se taj prestanak radnog odnosa događa kod dobavljača ili daljnjih proizvođača tog poduzeća, koji mogu biti mala i srednja
poduzeća (MSP)

Više manjih MSP-ova mogu podnijeti zajednički zahtjev za EGF sufinanciranje po kriterijima:
• Prestanak radnog odnosa za najmanje 200 radnika tijekom referentnog razdoblja od 4 mjeseca ako djeluju u istom ili različitom gospodarskom sektoru u istoj
regiji razine NUTS 2
• Prestanak radnog odnosa za najmanje 200 radnika tijekom referentnog razdoblja od 6 mjeseci ako djeluju u istom gospodarskom sektoru jednoj ili više regija
NUTS 2 razine

Na malim tržištima moguće je odstupiti od kriterija praga od 200 radnika ako se dokaže da otpuštanja imaju znatan utjecaj na zapošljavanje te lokalno, regionalno ili nacionalno gospodarstvo.

Mjere koje se financiraju EGF-om
Stopa sufinanciranja iz EGF-a je 85% iz europskih sredstava (EGF) i 15% iz nacionalnih proračuna

Financijski doprinos iz EGF-a može se staviti na raspolaganje za mjere politike tržišta rada koje su dio usklađenog paketa i namijenjene su olakšavanju ponovnog uključivanja u zapošljavanje ili samozapošljavanje ciljanih korisnika.

Paket mjera može uključivati:
• Osposobljavanje prilagođeno kvalifikacijama i vještinama svakog radnika
• Pomoć pri trženju posla
• Profesionalna orijentacija
• Pomoć pri samozapošljavanju (najviše 22 000 EUR po korisniku)

Također se mogu sufinancirati: naknade za traženje posla, naknade za mobilnost, naknade za skrb o djeci, naknade za osposobljavanje, dnevnice i naknade za pružatelje skrbi (do 35% ukupnog paketa mjera).

Raspored dodjele i provedbe
• Država članica (podnositeljica zahtjeva) podnosi zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a Komisiji u roku od 12 tjedana od zadnjeg dana referentnog razdoblja
(razdoblje od 4 ili 6 mjeseci u kojem se provode otpuštanja radnika);
• Komisija izvršava svoju procjenu usklađenosti zahtjeva s uvjetima za pružanje financijskog doprinosa u roku od 50 radnih dana od primitka potpunog zahtjeva,
potom u roku od 6 tjedana Europski parlament i Vijeće donose Odluku o dodjeli sredstava;
• Nakon donošenja formalne Odluke Komisija plaća definirani iznos u roku od 15 dana državi članici;
• Provedba aktivnosti traje 24 24 mjeseca od datuma Odluke o dodjeli sredstava;
• Najkasnije 7 mjeseci nakon provedbe aktivnosti država članica je dužna podnijeti Komisiji konačno izvješće o provedbi aktivnosti koje sufinancira EGF.
• U roku od 3 godine nakon završetka razdoblja provedbe, Komisija provodi kontrolu svih rashoda koji se sufinanciraju iz EGF-a.