OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Mapa Programa

Mapa Programam) Materijalna deprivacija

Iznos EU+ nacionalno sufinanciranje (EUR) :
72.000.000.00