OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Izjava o pristupačnosti


Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sa sjedištem na adresi Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, OIB 53969486500 (dalje „Ministarstvo“) nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) (dalje u tekstu „Zakon“) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu koja se nalazi na mrežnom mjestu https://esf.hr/esfplus/

Stupanj usklađenosti  

Mrežna stranica https://esf.hr/esfplus/ u većoj mjeri je usklađeno s predmetnim Zakonom uz iznimke navedene u nastavku. 

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz sljedećih razloga: 

  • pojedine slike nemaju pridružen opis; 
  • postoji dio naslova i teksta koji nemaju mogućnost povećanja / smanjenja slova; 
  • dio poveznica nije podcrtan; 
  • ne postoji mogućnost jednostavnog mijenjanja vrste fonta u font pogodan za osobe s disleksijom ili drugim sličnim zdravstvenim oboljenjem; 
  • dio postavljenih dokumenata nije dostupan u strojno čitljivom obliku; 
  • kontrast na pojedinim dijelovima nije zadovoljavajući. 

Ministarstvo intenzivno radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti. 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti 

Ova je Izjava sastavljena 1. veljače 2023. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Ministarstvo uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem programskog alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool. 

Ministarstvo će, ovisno o potrebi, revidirati ovu Izjavu. 

Povratne informacije i podaci za kontakt 

Molimo korisnike ove mrežne stranice ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, da o tome obavijeste Ministarstvo. 

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice, korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: esf.info@mrosp.hr

Postupak praćenja provedbe propisa 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona. 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti mrežne stranice, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr