OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Kontakt

Kontakti

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

 • Koranska 2, 10 000 Zagreb
 • tel: +385 1 647 2047
 • faks: + 385 1 647 2003
 • e-mail: esf.info@mrosp.hr

Uprava za programe i projekte

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Služba za programe i projekte EU

Ministarstvo turizma i sporta

Sektor za strateško planiranje, digitalizaciju, programe i projekte EU

Ministarstvo zdravstva

Služba za fondove Europske unije

Ministarstvo kulture i medija

Služba za pripremu, provedbu, praćenje i vrednovanje programa i projekata Europske unije

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Hrvatski zavod za zapošljavanje

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO)

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Odjeli Nacionalne zaklade koji obavljaju poslove Posredničkog tijela razine 2


Najčešća pitanja i odgovori

Što se može financirati iz Europskog socijalnog fonda plus?

Područja koja se mogu financirati kroz ESF+ definirana su programskim dokumentom, odnosno Programom Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.
Prioritetni ciljevi / područja financiranja ESF+ su inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje, zdravstvo, zapošljavanje mladih, materijalna deprivacija i socijalne inovacije.

Tko se može prijaviti za financiranje?

Prihvaljivi prijavitelji definirani su u okviru svakog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) u dokumentu Upute za prijavitelje. Također, prihvatljivi prijavitelji navode se i u okviru Godišnjeg plana poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se javno objavljuje.


Na koje natječaje se mogu prijaviti?

Natječaji iz ESF+ javno se objavljuju. Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se cjelokupan set dokumentacije koji sadrži sve potrebne informacije i uvjete za prijavu na iste. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).

Zanima me kada se može očekivati objava natječaja?

Upravljačko tijelo će redovno objavljivati Godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga koji je moguće pratiti na mrežnoj stranici ESF+, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Isti sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Početkom godine prijavili smo se na natječaj iz Europskog socijalnog fonda plus. Hoćemo li obavijest o uspjehu na natječaju dobiti poštom?

Nadležno Posredničko tijelo razine 2 po završetku administrativne provjere i procjene kvalitete, pisanim putem obavještava prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga. Odluka o financiranju projekata za svaki od Poziva objavljuje se i na mrežnoj stranici ESF+.

Zaprimili smo odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava pa nas interesira kada bismo mogli očekivati uplatu za odobrena sredstava?

Odobrenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane nadležnog Posredničkog tijela razine 2 priprema se nalog za plaćanje uz rokove isplate sredstava sukladno Općim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. 


Postavite pitanje

  Vrsta Upita :

  Ime i prezime/Naziv korisnika/institucije :

  Email :

  Naziv natječaja/Poziva ili kodni (UP) broj projektne prijave:

  Pitanje (potrebno je dati detaljnije informacije kako bi se upit mogao ispravno obraditi):

  Privitak:

  Napomena: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obrađuje Vaše gore tražene osobne podatke u svrhu odgovaranja na Vaš upit. Više informacija o tome kako prikupljamo, obrađujemo i štitimo osobne podatke, te koja prava možete ostvariti u odnosu na obradu Vaših osobnih podataka, pročitajte u našoj Politici privatnosti.


  Prijava potencijalnih nepravilnosti/sumnji na prijevaru u korištenju sredstava ESF+

  Potencijalne nepravilnosti i/ili sumnje na prijevaru u korištenju sredstava ESF+ mogu se prijaviti kako je navedeno u nastavku. Prilikom prijave, poželjno je priložiti sve dostupne dokumente koji podupiru informacije iz prijave:

  1. Nadležnom tijelu Sustava izvještavanja o nepravilnostima na adresu (elektroničke pošte) koja je istaknuta na službenim stranicama tog tijela
  1. Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)
  • Pismom na sljedeću adresu:

  European Commission

  European Anti-Fraud Office (OLAF)

  1049 Brussels

  Belgium

  1. Službi za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-služba)
  • Pismom na sljedeću adresu:

  Ministarstvo financija – Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije

  Katančićeva 5

  10000 Zagreb

  Hrvatska

  1. Sumnje na prijevaru mogu se prijaviti i Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) putem Mrežnog obrasca za prijavu kaznenog djela koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.eppo.europa.eu/hr/form/eppo-report-a-crime

   

  Više informacija o nepravilnostima i prijevarama u korištenju fondova Europske unije, dostupno je i na slijedećim linkovima:


  [1] Nadležnost tijela regulirana je Prilogom 1 Prikaz posredničkih tijela nadležnih prema izabranim specifičnim ciljevima Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.