OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Prijava potencijalnih nepravilnosti/sumnji na prijevaru u korištenju sredstava ESF+

Potencijalne nepravilnosti i/ili sumnje na prijevaru u korištenju sredstava ESF+ mogu se prijaviti kako je navedeno u nastavku. Prilikom prijave, poželjno je priložiti sve dostupne dokumente koji podupiru informacije iz prijave:

  1. Nadležnom tijelu Sustava izvještavanja o nepravilnostima na adresu (elektroničke pošte) koja je istaknuta na službenim stranicama tog tijela

Također, pismom na adresu: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (uz naznaku „Nepravilnosti – primjena Povelje/Konvencije“), te na e mail : info@mrosp.hr mogu se prijaviti pritužbe vezane uz sumnju na neusklađenost projekata financiranih sredstvima EU-a s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Povelja EU o temeljnim pravima pokriva građanska, politička, socijalna, gospodarska i kulturna prava koja proizlaze iz ustavnih tradicija država članica. U njoj su objedinjena sva prava pojedinca, razvrstana prema nekoliko glavnih načela: ljudsko dostojanstvo, temeljne slobode, ravnopravnost, solidarnost, prava građana i pravda. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom prvi je obvezujući međunarodni instrument za ljudska prava koji se odnosi na invaliditet. Njezina je svrha promicanje, zaštita i osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih ljudskih prava i temeljnih sloboda osoba s invaliditetom te promicanje poštivanja njihovog urođenog dostojanstva. Pritužbe vezane uz sumnju na neusklađenost projekata financiranih sredstvima EU-a s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom mogu se prijaviti i Pučkoj pravobraniteljici i Pravobranitelju za osobe s invaliditetom na sljedeće adrese: Pučka pravobraniteljica: poštom (Savska cesta 41/3, 10 000 Zagreb) e-mailom na info@ombudsman.hr osobno (obavezno uz najavu i dogovor termina) u uredu u Zagrebu, Rijeci, Osijeku ili Splitu – termin zatražite putem info@ombudsman.hr ili pozivom na 01 4851 855 (Zagreb), 051 563 786 (Rijeka), 031 628 054 (Osijek) ili 021 682 981 (Split) Pravobranitelj za osobe s invaliditetom: Savska cesta 41/3, 10000 Zagreb Telefon: +385 1 6102 170 Faks: +385 1 6177 901 E-pošta: ured@posi.hr kao i putem kontakt obrasca na mrežnim stranicama Pravobranitelja

  1. Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF)
  • Pismom na sljedeću adresu:

European Commission European Anti-Fraud Office (OLAF) 1049 Brussels Belgium

  1. Službi za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije (AFCOS-služba)
  • Pismom na sljedeću adresu:

Ministarstvo financija – Služba za koordinaciju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara u korištenju fondova Europske unije Katančićeva 5 10000 Zagreb Hrvatska

  1. Sumnje na prijevaru mogu se prijaviti i Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) putem Mrežnog obrasca za prijavu kaznenog djela koji je dostupan na sljedećoj poveznici: https://www.eppo.europa.eu/hr/form/eppo-report-a-crime

Više informacija o nepravilnostima i prijevarama u korištenju fondova Europske unije, dostupno je i na slijedećim linkovima:

[1] Nadležnost tijela regulirana je Prilogom 1 Prikaz posredničkih tijela nadležnih prema izabranim specifičnim ciljevima Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda plus u vezi s ciljem „Ulaganje za radna mjesta i rast“, u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.