OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Komunikacija i vidljivost


OSIGURANJE VIDLJIVOSTI POTPORE IZ ESF+

U okviru programskog razdoblja 2021.-2027. komunikacija i vidljivost važni su dijelovi svih programa Europske unije. Svi projekti (su)financirani sredstvima Europske unije imaju obvezu osigurati vidljivost.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnici i tijela koja provode financijske instrumente naznačuju potporu iz fondova na sljedeće načine (članak 50. Uredbe (EU) 2021/1060):

  1. navođenjem na službenoj internetskoj stranici korisnika, ako takva stranica postoji, i na internetskim stranicama društvenih medija kratkog opisa operacije, razmjernog razini potpore, uključujući njezine ciljeve i rezultate, te uz isticanje financijske potpore Unije;
  2. navođenjem izjave u kojoj se na vidljiv način ističe potpora Unije u dokumentima i komunikacijskim materijalima povezanima s provedbom operacije, koji su namijenjeni javnosti ili sudionicima;
  3. izlaganjem trajnih ploča ili reklamnih panoa na mjestima koja su jasno vidljiva javnosti, uz prikazivanje amblema Unije u skladu s tehničkim svojstvima utvrđenima u Prilogu IX., čim započne fizička provedba operacija koje uključuju fizička ulaganja ili je ugrađena kupljena oprema kod operacija čiji ukupni troškovi premašuju 100 000 EUR; ukoliko se na istoj lokaciji odvija više operacija, prikazuje se jedna ploča ili reklamni pano.
  4. za operacije koje nisu obuhvaćene točkom 3., izlaganjem najmanje jednog tiskanog plakata veličine najmanje A3 ili ekvivalentnog elektroničkog zaslona s informacijama o operaciji, uz isticanje potpore iz fondova na mjestu koje je javnosti jasno vidljivo; ako je korisnik fizička osoba, on osigurava, u mjeri u kojoj je to moguće, dostupnost odgovarajućih informacija, uz isticanje potpore iz fondova, na mjestu koje je vidljivo javnosti ili putem elektroničkog zaslona.
  5. za operacije od strateške važnosti i operacije čiji ukupni trošak premašuje 10 000 000 EUR, organizacijom, prema potrebi, komunikacijskog događanja ili aktivnosti te pravodobnim uključivanjem Komisije i odgovornog Upravljačkog tijela.

Zahtjev iz točke 4. se ne primjenjuje ako je korisnik fizička osoba ili za operacije kojima se potpora pruža u obliku cilja: suzbijanje materijalne oskudice osiguravanjem hrane i/ili osnovne materijalne pomoći za najpotrebitije, uključujući djecu, i pružanje popratnih mjera kojima se podupire njihova socijalna uključenost.

Ukoliko se na istoj lokaciji odvija više operacija, prikazuje se jedna ploča ili reklamni pano.

Korisnicima koji ne ispunjavaju obveze vidljivost bit će određeni financijski ispravci u iznosu od 3% primljene potpore.

Amblem EU spreman za upotrebu, uključujući izjavu o financiranju moguće je pronaći ovdje. Informacije o pravilnoj uporabi i postavljanju amblema i izjave moguće je pronaći u Operativnim smjernicama za korisnike sredstava EU.

Za podršku u pripremi reklamnih ploča ili plakata moguće je koristiti Online generator.

 

VIZUALNI IDENTITET PROGRAMA  

Upravljačko tijelo izradilo je vizualni identitet Programa Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje od 2021. do 2027. godine u okviru Europskog socijalnog fonda plus. Svim korisnicima koji na svojim materijalima žele istaknuti i logotip ESF+ na raspolaganju su:

1. Grafička knjiga standarda

2. Vizualni identitet Programa

Primjenjivost logotipa putem tiskanih i digitalnih medija dozvoljeno je koristiti isključivo na način opisan u Knjizi standarda.