OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Najčešća pitanja i odgovori

Što se može financirati iz Europskog socijalnog fonda plus?
Područja koja se mogu financirati kroz ESF+ definirana su programskim dokumentom, odnosno Programom Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Prioritetni ciljevi / područja financiranja ESF+ su inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, obrazovanje i cjeloživotno učenje, socijalno uključivanje, zdravstvo, zapošljavanje mladih, materijalna deprivacija i socijalne inovacije.

Tko se može prijaviti za financiranje?
Prihvaljivi prijavitelji definirani su u okviru svakog Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) u dokumentu Upute za prijavitelje. Također, prihvatljivi prijavitelji navode se i u okviru Godišnjeg plana poziva na dostavu projektnih prijedloga koji se javno objavljuje. Na koje natječaje se mogu prijaviti? Natječaji iz ESF+ javno se objavljuju. Uz svaki poziv za dostavu projektnih prijedloga objavljuje se cjelokupan set dokumentacije koji sadrži sve potrebne informacije i uvjete za prijavu na iste. Među dokumentacijom posebno ističemo dokument Upute za prijavitelje, gdje se, između ostalog, mogu pronaći informacije o području financiranja kroz pojedini poziv za prijavitelje (kakvi projekti se mogu financirati odnosno projektne aktivnosti) te potencijalni prijavitelji (tko se može prijaviti na poziv).

Zanima me kada se može očekivati objava natječaja?
Upravljačko tijelo će redovno objavljivati Godišnji plan poziva na dostavu projektnih prijedloga koji je moguće pratiti na mrežnoj stranici ESF+, s ciljem informiranja javnosti i omogućavanja pravovremene pripreme projektnih prijedloga potencijalnih prijavitelja. Isti sadrži indikativni popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama.

Početkom godine prijavili smo se na natječaj iz Europskog socijalnog fonda plus. Hoćemo li obavijest o uspjehu na natječaju dobiti poštom?
Nadležno Posredničko tijelo razine 2 po završetku administrativne provjere i procjene kvalitete, pisanim putem obavještava prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga. Odluka o financiranju projekata za svaki od Poziva objavljuje se i na mrežnoj stranici ESF+.

Zaprimili smo odobrenje Zahtjeva za nadoknadom sredstava pa nas interesira kada bismo mogli očekivati uplatu za odobrena sredstava?
Odobrenjem Zahtjeva za nadoknadom sredstava od strane nadležnog Posredničkog tijela razine 2 priprema se nalog za plaćanje uz rokove isplate sredstava sukladno Općim uvjetima ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.