OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Financijski instrumenti


Upravljačko tijelo za Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. provelo je u razdoblju od siječnja 2021. do prosinca 2022. godine Ex-ante procjenu za odgovarajuću potporu iz Europskog socijalnog fonda plus putem financijskih instrumenata.

Cilj ex ante procjene je izrada analize na temelju koje se može donijeti odluka Upravljačkog tijela o financiranju mjera potpore financijskim instrumentima.

Izvješće obuhvaća obrazloženje za upotrebu financijskih instrumenata u ESF+-u, pregled potencijalnih krajnjih primatelja i financijskih proizvoda, mogućnosti za implementaciju financijskih instrumenata te procijenjeni učinak poluge.

Elementi ex ante procjene ispitani su na 3. sjednici Odbora za praćenje Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. 3. svibnja 2023. godine te je Odluka o usvajanju ex ante procjene donesena 8. svibnja 2023. godine.