OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Naslovna

Vijesti

Block
VAŽNO!
Obrazovanje i cjeloživotno učenje
Natječaji (8)
 
opis
Zdravstvo
 
VAŽNO!
Socijalno uključivanje
Natječaji (3)
 
Socijalne inovacije
 
VAŽNO!
Zapošljavanje mladih
Natječaji (1)
 
 
Materijalna deprivacija
 
VAŽNO!
Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja
Natječaji (2)
 
Strateške operacije
 

4.046

Ugovoreni ESF projekti

2.871.150.171,16

Vrijednost ugovorenih ESF projekata

2.516.720.697,48

EU iznos sufinanciranja

4.015

Provedeni projekti

Razdoblje 2014.-2020., status ožujak 2024. Izvor: Popis operacija u okviru OP ULJP 2014.-2020.

Primjeri ESF projekata

 

 

EU-zemljeII

 

Primjeri uspješno provedenih projekata (su)financiranih sredstvima Europskog socijalnog fonda u programskom razdoblju 2014.-2020. 

Financijska sredstva ESF bila su usmjerena u financiranje projekata iz područja zapošljavanja (povećanje zaopošljivosti, smanjenje nezaposlenosti, poticanje konkurentnosti na tržištu rada i povećanje prilagodljivosti malih i srednjih poduzeća), socijalnog uključivanja (stvaranje boljih uvjeta za zapošljavanje skupina u nepovoljnom položaju i veća dostupnost socijalnih usluga), obrazovanja (unaprjeđenje kvalitete sustava odgoja, obrazovanja i znanosti, poboljšanje učinkovitosti i usklađenosti s potrebama na tržištu rada) i dobrog upravljanja (poticanje organizacija civilnog društva).