OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Otvorene prijave za Informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a” u Šibeniku i Splitu


Otvorene prijave za Informativne radionice za potencijalne prijavitelje na Poziv “Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a” u Šibeniku i Splitu

Ured za udruge Vlade RH objavljuje poziv na informativnu radionicu u sklopu Poziva  SF.2.4.06.04. Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za promociju STEM-a“, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, u sklopu Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. u svrhu detaljnijeg informiranja potencijalnih prijavitelja i/ili partnera o uvjetima Poziva.
Informativna radionica u Šibeniku održat će se u Gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić Šibenik, Poljana 6. Za sudjelovanje na radionici u Šibeniku potrebno je popuniti Prijavni obrazac  do 31.5.2024. godine, do 12.00 sati.
Informativna radionica u Splitu održat će se u Gradskoj knjižnici Marka Marulića Split, Ulica slobode 2. Za sudjelovanje na radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac do 3.6.2024. u 12 sati.
Nakon isteka roka za prijavu svi prijavljeni sudionici dobit će potvrdu o sudjelovanju putem adrese elektroničke pošte.
Pitanja se mogu postavljati na adresu e-pošte: esf@udruge.vlada.hr.