Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: Otvoren od 10. 1. 2024. do 29. 2. 2024.

Datum početka podnošenja projektnog prijedloga: 10. 1. 2024.

  • Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.
  • Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: ugovaranje.defco@asoo.hr.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Prijavitelj: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, Zagreb

Sažetak:

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih svake godine na državnoj razini provodi strukovna natjecanja i smotre s ciljem promicanja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, podizanjem njegovog ugleda i jačanjem njegove privlačnosti među budućim polaznicima. Glavni ciljevi natjecanja učenika strukovnih škola su prezentacija učeničkih znanja, vještina i sposobnosti, poticanje i motiviranje učenika na predstavljanje vlastitih znanja, vještina i sposobnosti, prezentacija zanimanja, profesionalno usmjeravanje učenika te aktivno uključivanje poslodavaca u pripremu i provedbu natjecanja s ciljem podizanja zapošljivosti učenika završnih razreda strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim podrške pripremi i organizaciji državnih natjecanja, kroz projekt evaluirat će se provedeni model natjecanja te izraditi smjernice za unapređenje novih državnih natjecanja. Revidirat će se tehnički opisi i modeli zadataka te izraditi novi za suvremene discipline u skladu s novim kurikulumima. Osim toga, omogućava se i sudjelovanje hrvatske delegacije na međunarodnim natjecanjima i događajima EuroSkills (2025., 2027., 2029.) i WorldSkills (2024., 2026., 2028.).

Opći cilj:

Promicanje izvrsnosti i privlačnosti strukovnog obrazovanja kroz organizaciju strukovnih natjecanja kao platforme za povezivanje škola i poslodavaca

Specifični cilj:

Podrška ASOO u promociji učeničkih vještina i  kompetencija kroz strukovna natjecanja i smotre

Ciljna skupina: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Ukupan iznos Poziva: 13.500.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%):  11.475.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 2.025.00,00 EUR

Trajanje projekta: 70-71 mjesec


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

26.01.2024

Izmjena:

Objavljena informacija o donesenoj Odluci o financiranju i dokument Odluke.Dokumenti