Fond: Europski socijalni fond plus

Operativni program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Tip natječaja: Postupak izravne dodjele

Status: otvoren od 11.4.2024. do 15.6.2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja

PrijaviteljMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu, OIB: 53969486500, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.

Sažetak:

U Republici Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatna, cjelovita baza kolektivnih ugovora i nema uvida u stvarno stanje dodatnih prava radnika ugovorenih kolektivnim pregovaranjem. Stoga je uspostava e-baze kolektivnih ugovora od strateške državne važnosti, jednako kao i omogućavanje e-dostave svih sklopljenih kolektivnih ugovora ministarstvu nadležnom za rad i njihova javna objava.

Projektom se planira izraditi i uspostaviti sustav za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora. Svi važeći kolektivni ugovori skenirat će se, uvesti u bazu i obraditi indeksiranjem. Novi sustav će unaprijediti postupanje i omogućiti administrativno rasterećenje. Izradit će se edukativni priručnik, studija s analizom i evaluacijom valjanih kolektivnih ugovora, e-materijal za korištenje sustava te ojačati kapaciteti MROSP-a. Organizirat će se radionice za socijalne partnere i ostale dionike u svrhu promocije novog sustava i prednosti kolektivnog pregovaranja.

Opći cilj:

  • Modernizacija institucija tržišta rada kroz digitalizaciju poslovnog procesa dostave i evidentiranja kolektivnih ugovora.

Specifični cilj:

  • Uspostaviti sustav za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora i promovirati prednosti kolektivnog pregovaranja.

Ciljne skupine:

  • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu

Ukupan iznos Poziva: 600.000,00  EUR

Trajanje projekata: 28 mjeseci

 


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

25.04.2024

Izmjena:

VAŽNO! – IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (25.4.2024.)

Dana 25. travnja 2024. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je izmjene natječajne dokumentacije koje se odnose na izmjene Uputa za Prijavitelje.

Informacije o najvažnijim izmjenama nalaze se u dokumentu „Sažetak izmjena i dopuna Poziva na dostavu projektnih prijedloga“.

Napominjemo kako je Prijavitelj obvezan poštovati sve izmjene i dopune natječajne dokumentacije u skladu s točkom 4.6. Izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga.Dokumenti