OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora“ za izravnu dodjelu sredstava


Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora“ za izravnu dodjelu sredstava

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 11. travnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga SF.1.4.02.02 „Uspostava sustava za e-dostavu i e-bazu kolektivnih ugovora“ za izravnu dodjelu sredstava u okviru Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, Prioriteta P1. Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja, Specifičnog cilja ESO4.2. 1b) Modernizacija institucija i usluga tržišta rada radi procjene i predviđanja potreba za vještinama te osiguravanja pravodobne i prilagođene pomoći i potpore za usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada, prelaske i mobilnost (ESF+).

Prihvatljiv prijavitelj u sklopu ovog poziva je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za rad i zaštitu na radu, OIB: 53969486500, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga iznose 600.000,00 EUR.

Natječajna dokumentacija, odnosno dokumentacija Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: https://esf.hr/esfplus/natjecaji/natjecaji/uspostava-sustava-za-e-dostavu-i-e-bazu-kolektivnih-ugovora/