OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „NE rodno utemeljenom nasilju“ za izravnu dodjelu sredstava


Objavljen Poziv na dostavu projektnog prijedloga „NE rodno utemeljenom nasilju“ za izravnu dodjelu sredstava

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je 11. travnja 2024. godine Poziv na dostavu projektnog prijedloga SF.3.4.08.02. „NE rodno utemeljenom nasilju“ za izravnu dodjelu sredstava u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027., Prioriteta P3. Socijalno uključivanje, Specifičnog cilja ESO4.8 3h) Poticanje aktivnog uključivanja radi promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i aktivnog sudjelovanja te poboljšanje zapošljivosti, posebno za skupine u nepovoljnom položaju.

Prihvatljiv prijavitelj u sklopu ovog poziva je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku.

Ukupna raspoloživa financijska sredstva u sklopu ovog poziva na dostavu projektnog prijedloga iznose 2.500.000,00 EUR.

Natječajna dokumentacija, odnosno dokumentacija Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://esf.hr/esfplus/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/ne-rodno-utemeljenom-nasilju/