Fond: Europski socijalni fond plus

Operativni program: Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Tip natječaja: Postupak izravne dodjele

Status: otvoren od 11.4.2024. do 5.7.2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: Socijalno uključivanje

PrijaviteljMinistarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za obitelj i socijalnu politiku

Sažetak:

Republika Hrvatska je 22. siječnja 2013. godine potpisala Konvenciju Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija) koja je stupila na snagu 1. listopada 2018. godine. Od tada je donesen niz strateških dokumenata kako bi se dali odgovori na zahtjeve konvencije u odnosu na rodno utemeljeno nasilje, a posebno uvažavajući potrebu izgradnje sustava za borbu protiv seksualnog nasilja i uznemiravanja te pomoći žrtvama. Rodno utemeljeno nasilje obuhvaća sve oblike nasilja, a temeljeno je na spolu/rodu i rezultat je nejednakosti među spolovima i diskriminacije žena. Zakonom o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (NN, Međunarodni ugovori, br. 3/18) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike određeno je tijelom nadležnim za koordinaciju, primjenu, nadzor i procjenu politika i mjera za sprečavanje i borbu protiv svih oblika nasilja obuhvaćenih konvencijom.U Hrvatskoj, kao i u drugim državama, nasilje je postalo sveprisutan problem, na svim razinama društva, neovisno o tipu obitelji i bez obzira na stupanj obrazovanja, dob ili spol.

Opći cilj:

  • Unaprjeđenje sustava prevencije i zaštite žrtava rodno utemeljenog nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja

Specifični ciljevi:

  • Jačanje sustava prevencije i zaštite žrtava rodno utemeljenog nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja
  • Podizanje razine znanja i širenja spoznaja stručnjaka koji rade i/ili dolaze u kontakt sa žrtvama o rodno utemeljenom nasilju, s posebnim naglaskom na seksualno nasilje i uznemiravanje, te o pravima i potrebama žrtava

Ciljne skupine:

  • Stručnjaci koji rade i/ili dolaze u kontakt sa žrtvama rodno utemeljenog nasilja, s posebnim naglaskom na žrtve seksualnog nasilja i uznemiravanja
  • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ukupan iznos Poziva: 2.500.000,00 EUR

Trajanje projekata: 35 – 36 mjeseci


Dokumenti