Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: Otvoren od 16. 5. 2024. do 5. 7. 2024.

Datum početka zaprimanja projektnog prijedloga: 17. 5. 2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih

Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelj: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Ul. Josipa Marohnića 5, 10 000 Zagreb

 

Sažetak:

Operacija obuhvaća daljnji razvoj informacijskog sustava za informatizaciju procesa i uspostavu cjelovite elektroničke usluge upisa u odgojne i obrazovne ustanove koji će omogućiti unapređenje kompleksnih elektroničkih usluga prema korisnicima odgojno- obrazovnih institucija. Kako bi se ova obligatorna funkcionalnost mogla uspostaviti na modernim postavkama softverskog inženjerstva, nužno je razviti i unaprijediti dijelove sustava koji tijelima koja sudjeluju u odgojno-obrazovnome procesu pružaju potporu. U skladu s daljnjom informatizacijom procesa obrazovnog sustava identificirana je potreba za izradom digitalne evidencije izdanih završnih isprava visokog, srednjoškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja te drugih oblika obrazovanja, uključujući i programsko sučelje za obrazovne ustanove kojim će biti moguć unos podataka u navedenu evidenciju. Kao dio tog sustava izradit će se i sučelje za izradu analiza i statističkih izvješća na temelju prikupljenih podataka.

 

Opći cilj: Unaprijediti sustav praćenja funkcioniranja odgojno-obrazovnog sustava i korištenja dostupnih podataka u oblikovanju odgojno-obrazovnih politika razvojem i unaprjeđenjem sustava elektroničkih usluga, upisnika i evidencija.

 

Specifični cilj: Razvoj novih i unaprjeđenje postojećih elektroničkih usluga, upisnika i evidencija u sustavu odgoja i obrazovanja te jačanje kapaciteta za njihovo korištenje.

 

Ciljna skupina: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET

 

Ukupan iznos Poziva: 8.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%): 6.800.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 1.200.00,00 EUR

Trajanje projekta: 70 – 75 mjeseci


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

22.05.2024

Izmjena:

VAŽNO! – 1. IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE (22. 5. 2024.)

Dana 22. svibnja 2024. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Posredničko tijelo razine 1, objavilo je 1. izmjenu natječajne dokumentacije, a popis izmjena nalazi se u dokumentu „Prikaz izmjena – 1. Izmjena natječajne dokumentacije PDP Cjelovita informatizacija sustava odgoja i obrazovanja“. Izmjene natječajne dokumentacije stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici ESF+ i u sustavu eKohezija.

Napominjemo kako je Prijavitelj obvezan poštovati sve izmjene natječajne dokumentacije u skladu s točkom 4.6. Izmjene i dopune Poziva na dostavu projektnih prijedloga.Dokumenti