Fond: Europski socijalni fond plus

Operativni program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Tip natječaja: Postupak izravne dodjele

Status: otvoren od 03.01.2024. do 29.02.2024.

 

Datum početka podnošenja projektnih prijedloga: 03.01.2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrosp.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Prijavitelj treba prethodno zatražiti otvaranje korisničkog računa, slanjem zahtjeva na elektroničku adresu: registracijaesf.plus.izravne@mrosp.hr

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Područje: Inkluzivno tržište rada i poticanje zapošljavanja

Prijavitelj: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za tržište rada i zapošljavanje, Ulica grada Vukovara 78

Sažetak:

Kako bi se detektiralo obrazovne programe prihvatljive za dodjelu vaučera, potrebno je provesti postupak mapiranja relevantnih vještina te uspostaviti održivu bazu podataka koja će omogućiti i buduću implementaciju sustava vaučera. Mapiranjem vještina stavit će se fokus na prioritetne vještine na tržištu rada, s naglaskom na digitalne i zelene, što je ujedno i preduvjet za provedbu sustava vaučera. Osim procesa mapiranja zelenih i digitalnih vještina te uspostave vezane baze podataka, razvit će se i modul za procjenu vještina u cilju daljnjeg profesionalnog razvoja i pružanja podrške korisnicama u procesu odabira obrazovnih programa i korištenju sustava vaučera za stjecanje zelenih i digitalnih kompetencija.

Opći cilj:

Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada uspostavom sustava mapiranja zelenih i digitalnih vještina.

Specifični cilj:

  • Uspostaviti sustav mapiranja zelenih i digitalnih vještina

 

Ciljne skupine:

  • Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za tržište rada i zapošljavanje;
  • Hrvatski zavod za zapošljavanje

 

Ukupan iznos Poziva: 600.000,00  EUR

Sufinanciranje projekata:

U sklopu ovog Poziva ne očekuje se sufinanciranje od strane Prijavitelja.

Trajanje projekata: trajanje projekta je 30 mjeseci od datuma kada je započela provedba projekta


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

16.04.2024

Izmjena:

Odluka o financiranju

Dana 15. travnja 2024. godine Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Posredničko tijelo razine 1 Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.”, donijelo je Odluku o financiranju za projekt ukupne vrijednosti 551.884,47 EUR, od kojih bespovratna sredstva iznose 551.884,47 EUR, u okviru Poziva na dostavu projektnog prijedloga „Mapiranje vještina za zelenu i digitalnu tranziciju“ (SF.1.4.02.01) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda plus.Dokumenti