Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: Otvoren od 12. 4. 2024. do 20. 6. 2024.

Datum početka podnošenja projektnog prijedloga: 15. 4. 2024.

Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://ekohezija.gov.hr/. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Zapošljavanje mladih

Prijavitelj: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Uprava za visoko obrazovanje, Donje Svetice 38/V, 10 000 Zagreb

 

Sažetak:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) dodjeljuje državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa za studente u redovitom statusu upisane na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (RH) već duži niz godina, s time da je sinergijskim financiranjem iz Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda 2014.-2020. broj stipendija značajno povećan s 5400 na 10.000 stipendija godišnje, a kako bi se povećala dostupnost i završnost visokog obrazovanja te unaprijedila socijalna dimenzija za studente u redovitom statusu sveučilišnih i kratkih stručnih studija na visokim učilištima. Ovom operacijom nastavit će se pružati izravna financijska potpora za veći broj studenata sa svrhom potpune socijalne uključenosti u visoko obrazovanje studenata slabijeg socio-ekonomskog statusa i usklađenosti s potrebama tržišta rada sukladno Preporukama za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Opći cilj: Doprinijeti povećanju dostupnosti visokog obrazovanja i unaprjeđenju socijalne dimenzije visokog obrazovanja te povećanju završnosti u visokom obrazovanju.

 

Specifični cilj: Pružiti financijsku potporu putem državnih stipendija za studente slabijeg socio-ekonomskog statusa kako bi im se osigurali materijalni uvjeti za sudjelovanje u visokom obrazovanju u skladu s potrebama tržišta rada.

 

Ciljne skupine:

Studenti u redovitom statusu slabijeg socio-ekonomskog statusa upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na sveučilišne prijediplomske studije, sveučilišne diplomske studije, sveučilišne integrirane prijediplomske i diplomske studije, stručne kratke studije, stručne prijediplomske studije i stručne diplomske, a sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa (E-kategorija)

 

Ukupan iznos Poziva: 95.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%): 80.750.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 14.250.00,00 EUR

Trajanje projekta: 69 -73 mjeseca


Dokumenti