Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.“

Tip natječaja: Izravna dodjela bespovratnih sredstava

Status: Otvoren od 1. 2. 2024. do 29. 2. 2024.

Datum početka podnošenja projektnog prijedloga: 1. 2. 2024.

  • Projektni prijedlog zaprima se isključivo elektroničkim putem, koristeći informacijski sustav koji se nalazi na URL adresi https://euf.mrops.hr. Za pristup sustavu moguće je koristiti preglednike Chrome, Edge ili Firefox.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Prijavitelj: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Garićgradska 18, Zagreb

Sažetak:

Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja ulazi u novu fazu u kojoj je ključna podrška školama i nastavnicima. Novi kurikulumski dokumenti uvode niz promjena u sustav, poput modularnoga strukturiranja i organiziranja kurikuluma, a zatim i procesa učenja i poučavanja, čime se odmiče od tradicionalnoga razredno-satno-predmetnoga sustava. S ciljem uspješnog uvođenja novih kurikulumskih dokumenata, Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) provest će niz aktivnosti usmjerenih na jačanje kompetencija ravnatelja, nastavnika i stručnih suradnika i to posjetima mobilnih timova školama, stručnim usavršavanjima te nacionalnim i regionalnim događanjima koja omogućuju razmjenu primjera dobre prakse, umrežavanje i slično. Aktivnosti jačanja kompetencija bit će usmjerene i na niz angažiranih stručnjaka te na ASOO kao ključno tijelo zaduženo za ukupnu koordinaciju, nadzor i praćenje reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Važno je  osigurati i dostupnost drugih obrazovnih materijala koji se temelje na novim kurikulumima, a nužni su nastavnicima i učenicima. Također, zbog vremenskog ograničenja standarda zanimanja i kvalifikacija, postojeće je nužno redovito ažurirati odnosno, ako se pojavi potreba, razvijati nove standarde te s njima povezane kurikulumske dokumente.

Opći cilj:

Daljnja reforma strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Specifični cilj:

Pružanje podrške sustavu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za uvođenje, provedbu i reviziju kurikulumskih dokumenata.

Ciljne skupine:

  • Javne pravne osobe odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
  • Ustanove za strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Ukupan iznos Poziva: 17.000.000,00 EUR

ESF sufinanciranje (85%):  14.450.000,00 EUR

Nacionalno sufinanciranje (15%): 2.550.00,00 EUR

Trajanje projekta: 69-71 mjesec


Izmjene na natječaju

Datum izmjene:

28.02.2024

Izmjena:

Objavljena informacija o donesenoj Odluci o financiranju i dokument Odluke.Dokumenti