OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Održan konstituirajući sastanak Evaluacijske upravljačke skupine PULJP 2021.-2027.


Održan konstituirajući sastanak Evaluacijske upravljačke skupine PULJP 2021.-2027.

19. rujna 2023. godine u Zagrebu je održan konstituirajući sastanak Evaluacijske upravljačke skupine Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. (dalje u tekstu: Skupina).

Skupina je uspostavljena u svrhu daljnjeg jačanja neovisnosti i kvalitete provođenja postupaka vrednovanja intervencija u Programu.

U svom radu, Skupina temeljem praćenja provedbe Plana vrednovanja PULJP-a 2021.-2027. predlaže i razmatra planove vrednovanja intervencija u Programu s posebnim naglaskom na razradu evaluacijskih pitanja, razmatra i predlaže istraživačku metodologiju, nadzire postupke vrednovanja, osnažuje neovisnost evaluatora, doprinosi kvaliteti evaluacijskih izvješća te doprinosi prikladnom korištenju rezultata vrednovanja i širenju evaluacijske kulture.

Članovi, članice i zamjene u Skupini su predstavnici/e tijela uključenih u sustav upravljanja i kontrole ESF+, predstavnici/e Koordinacijskog tijela i drugih tijela uključenih u provedbu fondova EU, predstavnici/e institucija/saveza/udruga sa specifičnim interesima za vrednovanja PULJP-a, predstavnici/e organizacija civilnoga društva (područja: djeca i mladi, nezaposleni, socijalna i zdravstvena skrb), predstavnici/e pravobraniteljskih institucija te znanstvenici/e i istraživači/ce s relevantnim područjima interesa.

Tijekom održanog sastanka usvojen je Poslovnik o radu te je predstavljen nacrt Plana vrednovanja PULJP-a 2021.-2027.