OTVOREN POZIV!

Pomoćnici u nastavi, faza VI
Za osnivače osnovnih i srednjih škola
Podnošenje prijava od 21. kolovoza 2023.

Europska komisija provodi javno savjetovanje kao dio ex post evaluacije Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. – 2020.


Europska komisija provodi javno savjetovanje kao dio ex post evaluacije Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014. – 2020.

U tijeku je javno savjetovanje kao dio ex post evaluacije Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) za razdoblje 2014.-2020. koje provodi Europska komisija, DG EMPL (Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost).

Cilj evaluacije jest ocjena djelotvornosti, učinkovitosti, relevantnosti i EU dodane vrijednosti aktivnosti financirane iz FEAD-a u okviru programskog razdoblja 2014.-2020., ocjena komplementarnosti s drugim fondovima te pružanje naučenih lekcija za provedbu Europskog socijalnog fonda plus tijekom programskog razdoblja 2021.-2027. kao i doprinos osmišljavanju budućih programa.

Svoj doprinos vezano uz podršku iz Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 2014. do kraja 2022., mogu dati korisnici, uključene partnerske organizacije, primatelji hrane i/ili osnovne materijalne pomoći kao i građani ili organizacije zainteresirani za područje siromaštva, materijalne deprivacije i socijalne uključenosti najugroženijih.

Svi zainteresirani sudionici javnom savjetovanju mogu pristupiti poveznicom https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation14-20FEAD (dostupno na službenim jezicima Europske unije) putem EU logina čija je izrada besplatna i na raspolaganju svim građanima EU.

Savjetovanju se može pristupiti do 8. svibnja 2024., a rezultati ankete bit će sažeti u dokumentu koji će biti javno objavljen na internetu te će posebno prikazivati odgovore po zemljama.